Het vertrek van de Consul Generaal

Vermits de Consul Generaal het einde van zijn vierjarige missie heeft bereikt, verlaat hij de post en keert terug naar Brussel. Hij zal, vanaf september, vervangen worden door mijnheer Christian Lepage. Mijnheer Lepage was eerder werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, de UNESCO, in Hongarije, Washington en Moskou. Hij leidde B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) en heeft het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 gecoördineerd. Naast het feit dat hij zeer bekwaam is (hij is immers een Belgisch diplomaat…), is hij uiterst sympathiek.

Uw Consul Generaal rekent op u om hem even hard te steunen en te enthousiasmeren als u met hem hebt gedaan, hetgeen grotendeels de opening, de uitbreiding en de handhaving van de post heeft verzekerd.

Départ du Consul général

Votre Consul général quitte son poste, ayant atteint le terme de sa mission de 4 ans, et rentre à Bruxelles. Il sera remplacé par M. Christian Lepage, à partir de septembre. M. Lepage a été notamment en poste à la Représentation permanente auprès de l’Union Européenne, de l’UNESCO, en Hongrie, à Washington et à Moscou. Il a dirigé le service B-FAST (Belgian First Aid & Support Team), et coordonné la Présidence belge de l’UE en 2010. En plus d’être très compétent (c’est un diplomate belge, après tout…) , il est extrêmement aimable.

Votre Consul général compte fermement sur vous pour lui donner autant de soutien et d’enthousiasme qu’il en a reçu lui-même, et qui justifient largement l’ouverture, l’expansion et le maintien du poste.